TERMOWIZJA - BADANIA TERMOWIZYJNE BUDYNKÓW

Oferta Biura Inżynierskiego PROBUD-Adam Banaś skierowana jest zarówno do firm jak i klientów indywidualnych. Wieloletnie doświadczenie zdobyte na placach budów, podczas współpracy z biurami projektowymi a także zarządcami nieruchomości pozwala nam obecnie na samodzielne podejmowanie się realizacji zadań z zakresu inżynierii lądowej.


W ramach badań termowizyjnych oferujemy Państwu:

- badania termowizyjne w zakresie oceny poprawności wykonania izolacji termicznej obiektów budowlanych w tym w 
zakresie oceny poprawności montażu i szczelności połączenia systemowych płyt ściennych i stropodachowych
lekkiej obudowy hal ogrzewanych- badanie termowizyjne w zakresie oceny poprawności montażu i szczelności stolarki okiennej i drzwiowej- identyfikację zawilgocenia przegród budowlanych i materiałów, generujących ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych- badanie termowizyjne systemów grzewczych, w tym instalacji wewnętrznych, kotłowni i węzłów cieplnych pod kątem strat
ciepła, nieszczelności i wad instalacji- badania termowizyjne rozkładu temperatury na wybranych elementach instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki,
przewody rozprowadzające) w celu określenia poprawności ich działania
- inne specjalistyczne pomiary wymagające zastosowania termowizji

Badania termowizyjne wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 13187 "Właściwości cieplne budynków - Jakościowa detekcja
wad cieplnych w obudowie budynku - metoda podczerwieni"

Zakres usługi obejmuje:
- przegląd dokumentacji technicznej obiektu budowlanego
- wykonanie badania termowizyjnego
- rejestrację miejsc występowania wad termicznych
- wykonanie raportu
monitoring pozycji