WYBRANE REALIZACJE

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z wybranymi pracami prowadzonymi przez nasze biuro.

Opinia techniczna wieży stalowej o wysokości H=50 m zlokalizowanej w Toruniu
przy ul. Moniuszki

 

Zakres opracowania obejmował wykonanie:

- inwentaryzacji stanu technicznego konstrukcji wieży
- inwentaryzacji instalacji antenowych zlokalizowanych na wieży
- badań geotechnicznych podłoża gruntowego
- pomiarów grubości profili stalowych metodą ultradźwiękową
- analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji wieży

Ekspertyza stanu technicznego wraz z analizą statyczno-wytrzymałościową istniejącego masztu stalowego o wysokości H=42,20 m zlokalizowanego w miejscowości Drewniaczki, gm. Skórcz


Zakres opracowania:

- inwentaryzacja konstrukcji masztu wraz z instalacjami antenowymi,
- pomiary grubości profili stalowych metodą UTT
- pomiary wartości sił naciągu wstępnego lin odciągowych
- wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych

Projekt budowlany przebudowy (wzmocnienia) konstrukcji trzonu masztu o wysokości H=328 m zlokalizowanego w miejscowości Miłki k. Giżycka

Zakres opracowania:

- inwentaryzacja konstrukcji masztu wraz z instalacjami antenowymi,
- wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych
- opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy

 Na etapie realizacji prac Biuro Inżynierskie PROBUD sprawowało nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

Nadzór inwestorski nad wzmocnieniem konstrukcji wieży o wysokości H=122,4 m w miejscowości Bierkowo k. SłupskaZakres prac budowlanych obejmował:
- wzmocnienie konstrukcji stóp fundamentowych poprzez zastosowanie mikropali połączonych z żelbetowym oczepem
- wzmocnienie krawężników wieży poprzez wspawanie wzdłuż istniejących kształtowników dodatkowych profili stalowych